Redimi2 vs Ander Bock #Freestyle amistoso

 Redimi2 vs Ander Bock #Freestyle amistoso. quien gano este round??